Rubrika naši zákazníci

13 april 2016

Vážení zákazníci, chceme Vás oboznámiť s novou rubrikou na našej webstránke plastiks.sk v ktorej bude uverejnený zoznam našich zákazníkov a odberateľov s ktorými spolupracujeme. Kliknutím na logo našeho zákazníka sa dostanete na okno z jeho popisom a linkom na jeho web.