1. Obchodnoprávny vzťah medzi podnikateľmi – predávajúcim a objednávateľom, ktorý vzniká na základe potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
2. Podnikateľom sa v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej iba „ObZ“) rozumie:
a. osoba zapísaná v obchodnom registri,
b. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Ako_objednat

Ak nájdete na našich webových stránkach produkt o ktorý máte záujem, postup ako ho
objednať je veľmi jednoduchý , stačí nám:

  • Zaslať e-mail, ktorý je uvedený v sekcií Kontakty, napíšte nám zoznam položiek o ktoré máte záujem, presný počet kusov a číslo - kód výrobku.
  • Po spracovaní Vašej objednávky od nás obdržíte cenovú ponuku, cenu dopravy a dobu výroby Vašich produktov.
  • Ďalej Vám stačí len pohodlne prevziať Vašu zásielku (objednávku) na Vami uvedenej adrese.
  • Ak Vám vyhovujú naše podmienky, budeme potrebovať nasledujúce informácie o Vašej spoločnosti a kontaktné informácie pre
    kuriéra :

Názov spoločnosti:
Kontaktná osoba (pre kuriéra – na doručenie):
Mobil (pre kuriéra – na doručenie):
Fakturačná adresa:
Dodacia adresa:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

  • Je potrebné vyplniť všetky údaje!!!
  • Originál faktúry obdržíte spolu s Vašou objednávkou.


Technické zmeny vyhradené!