Vážení Zákazníci,

Na stránkach našej spoločnosti sú všetky ceny výrobkov uvedené v eurách a bez DPH.
Ceny sú platné pri odbere 10 až 50 kusov jedného druhu produktov. Pri väčších objednávkach Vám samozrejme urobíme cenovú ponuku, podľa naších možností a samozrejme k Vašej plnej spokojnosti.
Minimálna cena celkovej objednávky je 30 euro bez dph a dopravy.
V prípade že máte akékoľvek otázky, alebo potrebujete ďalšie informácie neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na náš email order<>plastiks.sk, alebo volajte našim manažérom.

1. Obchodnoprávny vzťah medzi podnikateľmi – predávajúcim a objednávateľom, ktorý vzniká na základe potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

2. Podnikateľom sa v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej iba „ObZ“) rozumie:

a. osoba zapísaná v obchodnom registri,

b. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.