Recyklácia Plastov a Životné prostredie

Recyklácia Plastov a Životné prostredie

Vážený Zákazníci

Keďže našej spoločnosti Plastiks s.r.o. záleží na spokojnosti našich klientov rovnako ako na životnom prostredí okolo nás, dovolili sme si pripraviť krátky príspevok na tému recyklácie plastov.

Niečo o plastoch

Plasty sú syntetické alebo polosyntetické polymérne materiály obsahujúce nejrôznejšie aditíva ako farbivá alebo zmäkčovadla. Prvá zmienka o plastoch z historie sa datuje v polovici 19. storočia, vynálezom nitrátu celulózy Angličanom Alexandrom Parksem. Syntetický bakelit bol prvý krat použity v roku 1909. Časom vznikaly ďalšie druhy plastov ako PVC, polystýren atd. Plasty delíme podľa vlastností na vinylové plasty, polyamidy, polyestery, polyuretany, aminoplasty… Ďalej tiež na termoplasty (po zahriati opäť tvarovateľné) a reaktoplasty, ktoré si svoj tvar uchovávajú.

Bežné druhy plastov

PET, alebo polyethylentereftalát, často využivaný na výrobu PET fľaší. Je dobre recyklovatelný (nakupne tašky, zahradný nabytok). HDPE, je odolný proti chemikáliam, preto slúži na výrobu obalov pre chemické prostriedky a podobne.

PS, polystyren - výroba plastových pohárov a tanierov.

LDPE, výroba mikrotenových sáčkov,...

PVC, polyvinylchlorid, najdeme ho v linoleu alebo plastových trúbkach. Tento materiál je náročnejší na recykláciu. Spracuje sa mechanicky zo zachytávaním škodlivých látok

PP, alebo polypropylen, sa užíva k výrobe pružných obalov alebo textilných vlákien.

Triedenie a Zber plastu na Slovensku

Ako pre každy odpad ako papier alebo sklo, máme na Slovensku aj pre plasty určené špecialne kontajnery. Nie Však všetko patrí do týchto kontajnerov. Pripravili sme pre vás zoznam čo všetko patrí do žlto označených kontajnerov a naopak..:

Do kontajnerov môžete vzhodiť:

- PET fľaše

- nádoby od jogurtov a podobne

- Fólie, igelitové tašky a sáčky,

- polyesterové textílie

- obaly od čistiacich prostiedkov a potravinových obalov

- polystyrén

- a iné výrobky z plastu bežne používané v domácnosti.

Do kontajnerov nepatrí:

- guma, PVC, lino, plexisklo, drôtované sklo

- plastové obaly znečištené od rôznych chemikálií alebo farieb (nebezpečný odpad)

Tieto plasty z kontajnerov sa daľej spracúvajú na triediacich linkách odkiaľ idú na ďalšie použitie.

Ako prebieha recyklácia plastov

Najpr sa obsah kontajnerov, ktorý je určený na recykláciu musí vytriediť na triediacej linke, tam sa obsluha postará o to, aby sa odstránilo všetko čo tam nepatrí, daľej sa plasty rozdelia podľa druhu. Takto vytriedený odpad putuje k jednotlivým odberateľom. Nevyužitý plast sa tiež často melie na drtičoch na to určených, aby sa výsledny produkt mohol ďalej využiť v stavebnícstve alebo pre výrobu dalších výrobkov. Ďalej je možné využit tento odpad aj ako palivo, kde sa spaľuje pod kontrolov aby nedošlo k úniku nežiadaných chemikálii.

Vytriedený plast sa ďalej tiež podrvý na malé kúsky, ktoré sa musia dobre preprať čistou vodou, potom sa spracúva v vstrekovacích lisoch, kde je pod veľkou teplotov plast roztavený a následné vstrekovaný do kovových foriem. Tento recyklát je často kvalitný rovnako ako primárna surovina, takže jeho recyklácia sa určite vyplatí.

Výhody recyklácie plastov

Recyklácia plastov pomáha šetriť primárne suroviny ,ktorých v súčasnej dobe už pocitujeme nedostatok a samozrejme aj životné prostredie okolo nás. Na výrobu plastov sa využívajú 4 percentá celkovej produkcie ropy na svete, čo pri ročnej výrobe miliónov ton plastu určite nie je málo. Často sa popri výrobe použivaju aj rôzne chemické prísady ,ktoré vďaka recyklácií vieme efektívne eliminovať. Záverom recyklovať sa určite oplatí, či už preto že z týchto materiálov môžeme znovu vyrobiť výrobky, ktoré denne požívame. Ale hlavne preto aby plasty neskončili na skládkach v riekach a podobne. Za to sa nám budúce generácie určite nepoďakujú.

Up